måndag 6 oktober 2008

xmlpub: WML-del på RSS-labben + dagens föreläsning

Hej!
Först: Om ni ger er på WML-delen av RSS-laborationen så gör följande ändring i filen postfix.php:

istället för
// if a mobile phone, use a wml stylesheet and set appropriate MIME type^M
header("Content-type:text/html");
$xsl = domxml_xslt_stylesheet_file($mobxsl);


så skriv

// if a mobile phone, use a wml stylesheet and set appropriate MIME type^M
header("Content-type:text/vnd.wap.wml");
$xsl = domxml_xslt_stylesheet_file($mobxsl);


Gällande dagens föreläsning så har jag en genomgång av hur projektet är tänkt att fungera (som även står beskrivet på kurshemsidan) och lite om mobil publicering. Det tar inte hela de två timmarna i anspråk, så resterande tid tänkte jag vara tillgänglig för att diskutera eventuella projektförslag.

Mvh Björn
PS. Skickar inte detta som SMS då det är lite tidigt på morgonen.
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM2517: XML för publicering 2008.